Onderwijs

Leren in en van de natuur
11°C

Onderwijs

Leer in en van de natuur

Stad & Natuur biedt aan BSO/KDV, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een uitgebreid pakket van activiteiten aan! Er valt van alles te beleven op het gebied van natuur, planten, dieren, biologie, voeding, boerderijeducatie en duurzaamheid. Stad & Natuur heeft als doel om een vernieuwend en aansprekend aanbod voor natuur- en milieueducatie aan te bieden aan de scholen in Almere, in hun eigen omgeving.

BSO en Kinderopvang

Stad & Natuur biedt een natuureducatieprogramma voor kinderopvang, peuterspeelzalen en bso’s. We hebben verrassende, avontuurlijke en gevarieerde activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Primair onderwijs

Bij de activiteiten uit ons jaarprogramma staan de thema’s natuur, dieren, milieu, duurzaamheid en cultuur centraal. Ze zorgen altijd voor een verrassende, avontuurlijke en natuurlijk leerzame ervaring. We bieden activiteiten die in en om de school plaats vinden en activiteiten waarbij je er lekker op uit kunt met de klas, bijvoorbeeld naar locaties van Stad & Natuur. Bekijk hier meer informatie over ons aanbod.

Speciaal en passend onderwijs

Ook voor kinderen/scholen in het speciaal/passend onderwijs bieden wij activiteiten. Stad & Natuur wil samen met jullie kijken naar de mogelijkheden. Kijk hier voor meer informatie.

Voortgezet onderwijs

Stad & Natuur werkt voor het voortgezet onderwijs met maatschappelijke vraagstukken, in de vorm van programma's, themaweken en stages. Kijk hier voor meer informatie.

MBO

Voor stages en afstudeeropdrachten kunnen studenten van het MBO contact opnemen met Stad & Natuur. Denk bijvoorbeeld een aan stage dierverzorging op de kinderboerderij. Klik hier voor meer informatie.

HBO

HBO studenten kunnen zichzelf ontwikkelen bij Stad & Natuur en op verschillende vlakken een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stichting. Denk bijvoorbeeld aan afstudeerscripties/opdrachten op het gebied van educatie of communicatie. Lees hier meer.