Buiten is een wereld te ontdekken
10°C

Primair onderwijs

Stad & Natuur biedt aan scholen een uitgebreid pakket van activiteiten aan, op het gebied van natuur, planten, dieren, biologie, voeding, boerderijeducatie en duurzaamheid. Ons aanbod heeft een kunstzinnige, creatieve, sportieve en/of technische invalshoek. Stad & Natuur heeft als doel om een vernieuwend en aansprekend aanbod voor natuur- en milieueducatie aan te bieden aan de scholen in Almere, in hun eigen omgeving. Alle activiteiten raken kerndoelen van SLO, bevatten stappen uit het O&O leren en helpen leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden te behalen. Ook staan we stil bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We bieden unieke belevenissen voor de leerlingen, waarbij ze geïnspireerd raken, uitgedaagd worden om te onderzoeken en zo leren over en in de natuur. Bekijk ons aanbod hier en schrijf je gelijk in!

Inschrijven

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar
De scholen in Almere ontvangen ieder voorjaar ons nieuwe jaarprogramma met het aanbod voor het komende schooljaar. Scholen kunnen zich inschrijven voor de activiteiten via de digitale catalogus op onze website. Voor het inschrijven heb je een inlognaam en wachtwoord nodig. In het beginscherm zie je ons hele aanbod voor het nieuwe schooljaar. Schrijf je op tijd in, want dan heb je de meeste keus! Mocht een rooster vol lijken, of wil je de activiteit op een ander tijdstip boeken neem dan even contact op via educatie@stadennatuur.nl of 036-5475050.

Klik hier om je in te schrijven. Bekijk hier de algemene voorwaarden van Stad & Natuur! 

Op locatie of in en rond school

Bij de activiteiten uit ons jaarprogramma staan de thema’s natuur, dieren, milieu, duurzaamheid en cultuur centraal. Ze zorgen altijd voor een verrassende, avontuurlijke en natuurlijk leerzame ervaring. We bieden activiteiten die in en om de school plaats vinden en activiteiten waarbij je er lekker op uit kunt met de klas, bijvoorbeeld naar locaties van Stad & Natuur. Ook organiseren we activiteiten met onze partners, zoals Staatsbosbeheer, Polderbushcraft, Jacco de Struiner, Polderkip, Collage-Almere en de gemeente Almere.

Collage regeling

Natuuronderwijs vormt een hele mooie combinatie met kunst, cultuur en erfgoed. Zo kunnen we een inhoudelijk sterk programma bieden, waarin de verbinding tussen natuur en cultuur centraal staat. Wanneer scholen zich voor deze activiteiten inschrijven via Collage, brengt dat een financieel voordeel mee. In de digitale catalogus staat aangegeven welke activiteiten via de Collage regeling geboekt kunnen worden. Je schrijft je eerst bij ons in en vult daarna het formulier bij Collage online in. Bij onze activiteiten die via de Collage regeling te reserveren zijn, staat de link naar de Collage site vermeld. Voer de prijs bij Collage inclusief BTW!

Aanbod op maat

Veel van onze activiteiten zijn ook uitvoerbaar in de directe omgeving van de scholen of op een ander moment. Op basis van de jaarplanning van een school, kijken we hoe we ons aanbod flexibel kunnen inzetten of op maat activiteiten kunnen ontwikkelen die in het curriculum zijn in te passen. Ook biedt Stad & Natuur schoolreisjes aan op verschillende plekken in de stad.

Wil je samen met ons de mogelijkheden hiervoor op je eigen school onderzoeken? Neem dan contact op met educatie@stadennatuur.nl. Wij bespreken graag op school, telefonisch of via de mail de mogelijkheden.

Jaarprogramma

Het jaarprogramma voor schooljaar 2020-2021 is in juni 2020 uitgekomen. Kijk voor de actuele editie hier. Heeft jouw school het boekje niet ontvangen, stuur dan een mail naar educatie@stadennatuur.nl. Kijk voor al ons aanbod in de digitale catalogus.

Nieuwsbrief

Lees hier onze nieuwsbrief voor primair onderwijs. Wil jij je ook aanmelden voor deze nieuwsbrief? Meld je aan via deze link.

FloriALLY

FloriALLY is een educatieprogramma voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs, ontstaan in een samenwerking tussen Stad & Natuur, Collage-Almere, de Floriade en gemeente Almere. Vol overgave, passie, betrokkenheid, met vakkennis en een intens leuke samenwerking hebben we dit tot stand gebracht. Een lesprogramma gebaseerd op de thema’s van de Floriade Expo 2022 en Growing Green Cities: Groen, Gezondheid, Energie en Voeding. Het is ontwikkeld vanuit een duurzaam gedachtegoed. Na Floriade Expo 2022 blijft dit aanbod voor scholen beschikbaar.

Elk lespakket bestaat uit een les beweging, techniek, natuur en beeldend waardoor kinderen binnenschools op vier manieren in aanraking worden gebracht met één van de pijlers van Floriade Expo 2022. Wij hebben bewust voor deze vakken gekozen binnen dit menu. Natuur is onlosmakelijk verbonden met Floriade, techniek heb je nodig om innovaties te bewerkstelligen, beeldende kunstvakken verbreden je kijk en beweging zorgt dat je het aan den lijve ondervindt. Als je er als school voor kiest om dit voor alle groepen af te nemen krijg je een verbredende en verdiepen lijn van activiteiten op jouw school die aansluit op het huidige curriculum. Klik hier voor de menukaart. LINK LINK

Veelgestelde vragen