Projecten

Werkt aan groene en gezonde stad
-1°C

Projecten

Stad & Natuur werkt samen in projecten

Stad & Natuur werkt veelvuldig samen in verschillende projecten waarbij we onze missie verder kunnen uitdragen. Binnen deze projecten worden de inwoners van Almere nog meer verbonden aan de groene/blauwe buitenruimte en raken zij bekend met de thema's die spelen binnen een stad waar groen en gezond centraal staat. Stad & Natuur is in verschillende rollen betrokken bij deze projecten. We zijn projectleider, netwerkpartner, organisator en zetten onze kennis in om een belangrijke bijdrage te leveren aan een nog mooier Almere. 

Upcyclecentrum - Afval bestaat niet!

De gemeente  Almere  heeft  de  ambitie  om  een  stad  zonder  afval  te  worden.  Het Upcyclecentrum draagt  daaraan  bij  door  ondernemers  en  burgers  te laten ontdekken  welke  nieuwe  producten  gemaakt  kunnen  worden  van  afval, want  afval  is  grondstof. Lees hier meer over het project.

Almeerse Poort - Almeerse toegang tot de Oostvaardersplassen

Almeerse Poort, Nationaal Park Nieuwland is de toegangspoort naar het gebied De Oostvaardersplassen vanuit de kant van Almere. Er wordt gewerkt aan een toegangspoort die de bezoeker een ware Oostvaardersplassen beleving biedt. Stad & Natuur werkt op verschillende gebieden mee aan dit project. Lees hier meer.

Floriade educatieprogramma

De organisatie van de Floriade Expo 2022 heeft Stad & Natuur gevraagd een plan te maken om de doelgroep onder- en bovenbouw van het basisonderwijs op een leuke en inspirerende manier kennis te laten maken met en te laten leren over de thema’s van de wereldtuinbouwtentoonstelling (Floriade) in 2022 en ze te enthousiasmeren voor een bezoek aan de Floriade. Lees hier meer!

TreeLab

De gemeente Almere en de Floriade hebben Stad & Natuur gevraagd de inrichting te verzorgen van een zeecontainer op het previewterrein: Treelab. Deze staat helemaal in het teken van bomen. Meer over dit project lees je hier.

Duurzaam Door - Gezonde en duurzame keuzes maken

Vanuit het landelijk programma Jong Leren Eten wordt beoogd om kinderen en jongeren structureel in aanraking te brengen met informatie en activiteiten over voedsel en voeding, met als uiteindelijk doel dat zij  leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. In Flevoland wordt er gewerkt aan een integraal aanbod voor voedseleducatie. Binnenkort lees je hier meer!

Almere Meet Water - Waterexperts aan het werk

In 2019 gingen Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, kennisinstituten Deltares en Wageningen Environmental Research (WEnR), kunstenaar Pavèl van Houten, Stad & Natuur en Waterburgemeester Almere op zoek naar Almeerders die zich als waterexpert wilde inzetten.  Door mee te doen word je een echte Waterexpert. Zij onderzochten de waterkwaliteit, water op straat en de waterbeleving. Binnenkort lees je hier meer!

Onderwijschallenge - Doe mee aan de energietransitie

In dit project organiseert Stad & Natuur met verschillende regionale en landelijke partijen een Regionale Energietransitie-challenge om VMBO-leerlingen in de eerste jaren van hun opleiding kennis te laten maken met de energietransitie. Daarbij is het streven om de instroom in de technische profielen te bevorderen én leerlingen kennis te laten maken met duurzaamheid. Binnenkort lees je hier meer!

Almeerse week van het insect - BIJzonder belangrijk

Tijdens de Almeerse week van het insect wordt aandacht gevraagd voor het nut en belang van insecten. Zonder insecten in de wereld geen groente, geen fruit, geen klaprozen en ga zo maar door. De gemeente Almere werkt hierin samen met veel verschillende (lokale) partners, zoals Stad & Natuur. Stad & Natuur verzorgt oa veel educatieve lessen die passen binnen het thema. Binnenkort lees je hier meer!

StrandLab - In aanraking met water

In 2018 en 2019 heeft Stad & Natuur ook nauw samengewerkt met StrandLab. StrandLab verbindt culturele initiatieven aan het Almeederstrand waarbij kunstenaars en creatieve ondernemers elkaar ontmoeten en het gebied gezamenlijk aantrekkelijk maken voor bezoekers. Stad & Natuur heeft oa samen met KLEURinCULTUUR en De Schoor in de zomervakanties met de strandbezoeker een aantrekkelijk kinderprogramma mogen programmeren. Binnenkort lees je hier meer!