De Rijke Schooldag

Kansen voor alle kinderen
11°C

De Rijke Schooldag

Kansen voor alle kinderen

Niet alle kinderen groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Daarom investeert het kabinet in de Rijke Schooldag. Kinderen kunnen na school deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten of natuur en techniek ontdekken. Dit wordt georganiseerd door scholen en lokale partners. Met de Rijke Schooldag krijgen alle kinderen in Nederland voor wie dit van belang is de kans om hun talenten te ontdekken en zich ten volle te ontplooien. In Almere is Stad & Natuur bij het programma betrokken.  

School en Omgeving

Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs bieden al extra naschoolse activiteiten aan. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag van deze initiatieven leren en ze samen verder ontwikkelen. Daarom is in het schooljaar 2022-2023 het driejarig programma School en Omgeving gestart. Binnen dit programma werken scholen en lokale partijen samen aan een structurele opzet van de Rijke Schooldag.

De Rijke Schooldag in Almere

Een groep scholen en diverse lokale partners zijn al bezig met een mooi buitenschools programma waarbij kinderen gratis kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Dit vindt plaats in twee stadsdelen. In Almere Haven gebeurt dat onder de naam ‘Haven Academie’ en in Almere Stad onder de naam ‘City Skills Academie’. Er zijn naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport en spel, dans en muziek en natuur en duurzaamheid

Haven Academie

In Almere Haven zijn zeven PO- en VO-scholen betrokken. Stad & Natuur verzorgt er verschillende workshops rondom natuur en duurzaamheid. Kinderen hebben bijvoorbeeld de binnentuin van een basisschool opgeknapt en samen met een gastdocent ingericht met vogelhuisjes, insectenhotels, vlinderstruiken en eetbare struiken en planten. Ook draaien er meerdere moestuinprojecten, zoals de Groengroeiers, voor de Kinderstreekmarkt en met de Vocaaltjes.

City Skills Academie

In Almere Stad doen drie basisscholen mee. Diverse organisaties hebben een rol in het naschoolse programma. Stad & Natuur verzorgt op twee scholen voedingslessen en kookworkshops. Op de andere school gaan de kinderen met de Buiten(w)eter, een gastdocent van Stad & Natuur, aan de slag en leren ze van alles over biodiversiteit en ecologie. 

Samenwerkingspartners

In dit project werkt Stad & Natuur samen met tien scholen en de gemeente Almere. Daarnaast wordt er in dit programma samengewerkt met onder andere De Schoor, Kleur in Cultuur, Collage, Talent in Opleiding en Almere Kenniscentrum Talent. 

Updates

We geven je graag updates rond de Rijke Schooldag. 

[28 november 2023] MOESTUINIEREN EN KOKEN MET DE RIJKE SCHOOLDAG

Wist je dat wij met de Rijke Schooldag heel wat kinderen aan het moestuinieren en koken krijgen?   

Inmiddels draait de tweede jaargang van de Rijke Schooldag. Kinderen krijgen hiermee de kans om deel te nemen aan activiteiten op hun school die naschools door gastdocenten gegeven worden. In Almere Haven gebeurt dit onder de naam ‘Haven Academie’ en in Almere Stad onder de naam ‘City Skills Academie’. In het programma dat wij aanbieden ligt de nadruk op groen en voeding: van leren omgaan met de natuur tot gezond leren eten.

Zo zijn er op alle aangesloten scholen kookactiviteiten. Hoe we dit aanbieden varieert, zodat het veel kinderen aan kan spreken. Er zijn lessen waarbij uit de moestuin of het voedselbos gekookt wordt, creatief koken tegen voedselverspilling met ‘geredde’ ingrediënten en kooklessen waarin ze op een leuke manier van groenten leren houden. Er is zelfs een buitenles waar kinderen met een driepoot koken en Almeerse klassiekers als brandnetelsoep maken.

Schooltuinieren doen we ook op allerlei manieren én breiden we steeds meer uit. Van indoor moestuinieren tot buiten in bakken. We knappen op wat er al was of richten nieuwe plekken in. Ook de voormalige Floriade schooltuinen op Utopia zetten we weer in! Hoe dan ook, alle kinderen gaan zaaien, telen, ten slotte oogsten en die oogst verwerken in een proeffestijn.

Een activiteit loopt meestal van vakantie tot vakantie, dus er is ook tijd voor meer verdieping dan in een eenmalige les of met een themaweek. Kinderen geven zichzelf op voor een activiteit uit het Rijke Schooldag programma. We kunnen wel stellen dat ons aanbod een succes is, want er zijn soms zelfs wachtlijsten! En met ons schooltuinenproject in de steigers, is dat toch ook goed om te constateren.

[13 juli 2023] VAN MOESTUIN TOT BORD 

‘Van moestuin naar marktkraam’ is nu ‘van moestuin tot bord’ geworden! Een andere vorm dus voor ons project de Kinderstreekmarkt, maar net zo leerzaam voor de kinderen.

Voor 2023 hebben Stad & Natuur, De Schoor, Welzijn in Almere, Jeugdland Haven, Voedselbos Park Uithof en basisschool De Ark de handen ineen geslagen. Het project is nu ondergebracht bij de Haven Academie, ons Rijke Schooldag programma in Almere Haven.

Op vrijdagmiddag komen de kinderen na schooltijd naar Jeugdland en leren daar op een speelse wijze alles over de moestuin en wat daar zoal bij komt kijken. Er is een gevarieerd lesprogramma neergezet: naast het moestuinieren krijgen de kinderen een rondleiding door het Voedselbos naast Jeugdland. Zo ontdekken ze wat voor eetbaars daar te vinden is. Ook komt een imker uitleg geven over onder andere bestuiving.

De eerste serie lessen zit er inmiddels op, na de zomervakantie start de volgende ronde lessen. In de moestuin was veel gezaaid, wat inmiddels geoogst is door de kinderen. Van tomaten en sperziebonen tot munt en peterselie. Voor thuis werd een mini-moestuintje in een pot gemaakt. De laatste les stond in het teken van deze oogst verwerken. Een gastdocent verzorgde een kookles met ingrediënten uit de moestuin en het Voedselbos.

De kinderen waren heel enthousiast, ook over het koken. Vorig jaar werd de oogst verkocht vanuit de marktkraam, nu was er een smakelijke bord vol voor én door de kinderen zelf. Dat viel in de smaak!