voor een groene en gezonde stad
-1°C

Stad & Natuur verbindt

Groene en gezonde stad

Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven op een directe en toegankelijke manier. In opdracht van de gemeente Almere betrekken wij jong en oud bij de Almeerse blauwe en groene buitenruimte. Dit doen we op onze locaties verspreid over de stad; elk met een eigen karakter, functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en meedoen in het groen centraal staan. Onze kerntaken zijn het beheren en programmeren van de locaties, het organiseren en communiceren van activiteiten en het functioneren als kennisloket. Daarnaast spelen wij een toenemende rol in advisering en informatievoorziening op het gebied van educatie voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarmee draagt Stad & Natuur bij aan het positieve, groene en innovatieve imago van Almere.

Innovatief en divers programma

Stad & Natuur biedt een uitgebreid educatief, recreatief en participatie natuurbelevingsprogramma aan. Dit programma zal door zijn innovatiekracht en diversiteit enerzijds, en het beheer van unieke groene ontmoetingsplekken anderzijds, meerdere doelgroepen aanspreken en betrekken bij de natuur in hun leefomgeving.

De natuur dichterbij

Basis voor onze activiteiten is het verbinden van de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur. Om deze doelstelling voor elkaar te krijgen, worden onze drie programmalijnen recreatie, educatie en participatie gevuld met een rijk aanbod aan activiteiten op onze locaties. Bekijk onze infographic over wat Stad & Natuur bereikt heeft in 2019!

Waarom wij natuur nodig hebben

De natuur heeft een positief effect op mensen. Het vermindert sociale stress en verandert onze mindset. Stimuleren van beweging zorgt voor meer hersenactiviteit en betere verbinding tussen twee hersenhelften. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat buiten zijn in het groen ons fysieke en mentale welzijn bevorderen, vooral voor mensen in stedelijke omgevingen. Daarnaast levert een natuurlijke omgeving een impuls voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, een geliefd woonklimaat en kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkeling. Het unieke karakter van de groen-blauwe opzet van Almere biedt alle mogelijkheden waaraan Stad & Natuur een belangrijke bijdrage levert.

Medewerkers

Directeur/bestuurder: Liesbeth Bronkhorst

Amy Bos, Anita Seele, Carina Graman - van der Koogh, Coen van Kesteren, Evelien Lodewijks, Ingeborg Janmaat, Jasper Willems, Jochgem van Dijk, Joyce Grobben, Karen Dijkhof, Margrietha Rengers, Mariska Oostland, Roos van Kesteren, Thera Jellema, Willemijn Huizenga en Yves Lodewijks.

Raad van Toezicht

Stad & Natuur kent als stichting een raad van toezicht met maximaal 7 leden en een directeur die tevens het bestuur vormt. De raad van toezicht heeft tot taak controle uit te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten (de raad keurt daartoe een aantal in de statuten omschreven bestuursbesluiten goed) en fungeert als belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding.

Cees Okkerse - Voorzitter, Meindert Eigensteijn, Wolter Tjeenk Willink, Hans Marsé, Irene van Hooff

Geschiedenis

Wij bieden al decennia lang natuur- en milieueducatie voor het Almeerse onderwijs. Sinds 1 juli 2009 doen wij dat als zelfstandige Stichting Stad & Natuur Almere. Daarvoor waren deze werkzaamheden ondergebracht bij de gemeentelijke NME-afdeling. De afgelopen jaren heeft Stad & Natuur ook een uitgebreid recreatief natuurbelevingprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor het Almeerse publiek. Een groot deel van ons recreatieve en educatieve programma vindt plaats op een van onze locaties. Elke locatie heeft zijn eigen karakter, functie en activiteiten.

Samenwerkingspartners

Stad & Natuur doet het niet alleen

Stad & Natuur werkt samen met veel lokale, regionale en landelijke partners. Uiteraard werd Stad & Natuur veel samen en in opdracht van de gemeente Almere.

Onderwijs: Almeerse School besturen: Prisma, ASG. Almeerse basisscholen en voortgezet onderwijs. Aeres VMBO en MBO, Windesheim Flevoland, ROC Flevoland/Poort, Collage-Almere.

Groene partners: IVN, Staatsbosbeheer, Flevolandschap, Floriade 2022 BV, Imkerijvereniging Zuid Flevoland, Sterrenwacht Almere.

Culturele partners: StrandLab, KLEURinCULTUUR, Oostwouder events, B2B productions, KAF, Oerz, Fakkeldij design, TSR en vele zzp'ers en workshopleiders.

Lokale partners: De Schoor, VMCA.

En nog veel meer!

Test
Test
T: 23423
Test
Test
sdfsdf
T:
Test