Leven met Water

werken aan een 'leerroute water'
11°C

Leven met Water

Samenwerken aan een ‘leerroute water’

In het project ‘Leven met Water’ werkt Stad & Natuur samen met IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere aan een ‘leerroute water’ voor het voortgezet- en beroepsonderwijs. Het doel van dit project is om met het projectteam water een duidelijk en gestructureerd watereducatieaanbod te ontwikkelen en samenwerking rondom dit thema in Flevoland te versterken.

 

 

Project

Door jongeren bewust te maken en actief te betrekken bij vraagstukken over klimaatverandering, waterbeheer en biodiversiteit, creëren wij een kweekvijver van talenten en experts. In 2021 hebben we samen met IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere het project 'Leven met Water' aangedragen voor het provinciale programma DuurzaamDoor. Eind november is ons projectvoorstel gehonoreerd en in januari 2022 zijn we gestart met de uitvoering.

DuurzaamDoor

Stad & Natuur is sinds 2021 deelnemer aan het programma DuurzaamDoor. Dit provinciale stimuleringsprogramma stimuleert de groene en duurzame economie door duurzame projecten te versnellen en op te schalen. Ook stemmen we op bestuurlijk niveau mee op ingediende projecten en participeren we actief in de strategische beslissingen binnen het programma.

Het belang van water

Door de bijzondere ontstaansgeschiedenis is Flevoland als geen andere provincie zó onlosmakelijk verbonden met water. Het is een belangrijk onderdeel van de Flevolandse identiteit. Wie in Flevoland is, ziet overal om zich heen water. Water is een breed begrip. We drinken het, we zwemmen erin, het verbindt dorpen en steden met elkaar en het maakt een belangrijk deel uit van het landschap.

Uitdagingen

Anderzijds staan we ook voor uitdagingen in relatie tot water. Met het veranderende klimaat komt er meer druk te staan op de dijken. Door vervuiling wordt de kwaliteit van het drinkwater bedreigd. Ook staat de biodiversiteit onder druk. Kortom, een veranderende wereld vraagt om aanpassingen in het waterbeheer.

Rol Stad & Natuur

Stad & Natuur is initiatiefnemer van het project en bekleedt de rol van projectleider. Wij coördineren het proces, brengen partijen bij elkaar en sturen aan op het gewenste eindresultaat. 

Planning

Het project is in januari 2022 van start gegaan met het schrijven van een plan van aanpak en het opbouwen van het team. Op dit moment zijn Stad & Natuur, IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere een visie aan het schrijven over watereducatie in Flevoland, die de basis zal vormen voor de leerroute. Deze leerroute wordt vervolgens ingevuld met lesprogramma's en praktijkopdrachten voor leerlingen en studenten in Flevoland.

Samenwerkingspartners

Binnen dit project werken wij samen met Aeres Hogeschool en IVN Flevoland. Het project is gefinancierd vanuit het programma DuurzaamDoor van de Provincie Flevoland.

UPDATES

We geven je graag updates over het project Leven met Water.