Floriade educatieprogramma

-1°C

Floriade educatieprogramma

Maak kennis met de wereldtuinbouwtentoonstelling 2022

Stad & Natuur ontwikkelt voor de Floriade 2022 een lesprogramma dat aansluit bij de thema's van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Door middel van samenwerking met ambassadeursscholen ontwikkelen we een prachtig educatiefprogramma waarna het uitgerold kan worden naar alle andere basisscholen. Stad & Natuur doet dit onder andere door challenges uit te zetten, workshops van aanbieders inhoudelijk aan te laten sluiten bij de thema’s en een expeditie met wow factor te ontwikkelen.

Opdrachtgever

De opdracht om het educatiefprogramma tijdens de Floriade te ontwikkelen is de Floriade BV 2022.

Opdracht

Ontwikkel een uitdagend lesprogramma voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs. Een leuk en vooral inspirerend lesprogramma gebaseerd op de thema’s die tijdens de Floriade 2022 centraal staan. Dit lesprogramma wordt ondersteund door ambassadeursscholen, challenges en een expeditietour op het terrein zelf.

Samenwerkingspartners

Stad & Natuur werkt binnen dit project samen met Floriade 2022 bv, Collage- Almere en verschillende Almeerse basisscholen. 

Start

Het project start in september 2020. Op deze pagina zullen regelmatig updates worden getoond over de voortgang van het project.