TreeLab nieuws

Test news item

19 februari 2021

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het stadsdeel Almere Buiten zijn Hans en Lia Holts benoemd tot Buitengewone Buitenaar voor hun inzet voor Kinderboerderij de Beestenbende.  Hierbij integraal de speech van directeur Jan Wachtmeester van Stad &  Natuur tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Op de website van de Kinderboerderij de Beestenbende staat sinds 1 januari 2014 het volgende:
Om de toekomst van de kinderboerderij te continueren heeft het bestuur in overleg met Stad & Natuur besloten de exploitatie te beëindigen per 31 december 2013. Per 1 januari 2014 wordt de exploitatie van de kinderboerderij voortgezet door Stad & Natuur. Er zullen voorlopig geen veranderingen plaats vinden. Alles blijft bij het gene wat u als bezoeker gewend bent. – einde citaat

De boerderij is in 1991 gestart als geschenk van het bedrijf Beiersdorf aan Almere Buiten ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan in Almere. Beiersdorf heeft ook tot haar vertrek uit Almere jaarlijks bijgedragen in de exploitatie van de kinderboerderij. De kinderboerderij heeft in de afgelopen 23 jaar een mooie positie in Almere Buiten opgebouwd, zowel voor de bewoners als ook voor scholen en kinderdagverblijven. Jaarlijks komen circa 15.000 bezoekers naar de kinderboerderij waar een trouwe groep vrijwilligers hen ontvangt en zorgt dat de kinderboerderij gerund wordt. Een kinderboerderij exploiteren is geen makkelijke zaak. De wet- en regelgeving is enorm en het is nodig om continue een groep vrijwilligers enthousiast te hebben. Want alleen met betaalde krachten is het niet te exploiteren.

Lia en Hans Holts hebben het grootste deel van de afgelopen 23 jaar een zeer belangrijke rol in de exploitatie van de Beestenbende gespeeld. Lia bestierde eigenlijk op allerlei fronten de kinderboerderij, Hans was actief op de achtergrond door alle administratieve en financiële zaken te regelen.Lia begon in 1995 als vrijwilliger op de Beestenbende voor 1 middag in de week.  Opgegroeid op een boerderij wilde ze graag weer met dieren aan de slag. In de periode 1995 – 1997 was ze lid van het bestuur. In 1999 trad ze opnieuw toe tot het bestuur, nu als secretaris. Dat is ze tot het eind gebleven. Zij is de spil op de boerderij, zowel wat de dieren betreft als het stimuleren en enthousiasmeren van de vrijwilligers. Nog steeds zorgt zij elke zondagochtend voor het ontbijt op de Beestenbende.
Toen er een vacature was voor de penningmeester stapte Hans in 1999 in het bestuur. Ik heb begrepen dat Hans niet echt dol is op het boerderijleven (hij heeft niet eens laarzen), maar des te meer weet van administratie en financiën. Onvermoeibaar heeft hij zich ingezet om het terrein en de gebouwen goed te onderhouden.

Lia en Hans zagen al enige tijd in dat het verstandig zou zijn een stapje terug te doen. Dat is nu per 1 januari geëffectueerd. Stad & Natuur neemt met veel genoegen de kinderboerderij over van de stichting. Wij zullen de geschiedenis en de inzet van de vrijwilligers Lia en Hans nog lang koesteren. Dank zij hen floreert hier al meer dan 20 jaar een mooie kinderboerderij! Zij zijn echte Buitengewone Buitenaren!